Daily Archives: May 5, 2016

وبلاگ و بلاگ نویسی به زبان دری – بخش اول

آیا می خواهید یک ویب سایت شخصی داشته باشید؟  تا افکار خود را برای جهانیان بیان کنید؟ آدرس ها عکس ها و یا ویدیو های مورد علاقه خود را به اشتراک بگذارید؟ عقاید سیاسی،مذهبی یا شخصی خود را با صدای بلند عنوان کنید؟ ولی پ ...

Close