یک فرصت طلایی برای اعضای انجمن ملی متخصصان تکنالوژی معلوماتی افغانستان (NITPAA)

یک فرصت طلایی برای اعضای انجمن ملی متخصصان تکنالوژی معلوماتی افغانستان (NITPAA)

یک فرصت طلایی برای اعضای انجمن ملی متخصصان تکنالوژی معلوماتی افغانستان (NITPAA)

طبق تفاهمنامه امضا شده بین دانشگاه سلام و انجمن ملی متخصصان تکنالوژی معلوماتی افغانستان، اداره دانشگاه سلام برای اعضای این انجمن در بخش لیسانس کمپیوتر ساینس (BCS) تخفیف ویژه ای را در نظر گرفته است.
فیس مجموعی برای هر سمستر ۲۷۰۰۰ افغانی است اما بعد از تخفیف برای اعضای انجمن ملی متخصصان تکنالوژی معلوماتی افغانستان فیس هر سمستر ۱۶۲۰۰ افغانی در نظر گرفته شده است.
تایم درسی برای بخش ذکور و اناث:

ذکور:
۰۸:۰۰ الی ۱۱:۳۰ قبل از ظهر
۰۱:۰۰ الی ۰۵:۰۰ بعد از ظهر
۰۵:۰۰ الی ۰۸:۰۰ بعد از ظهر

اناث:
۰۷:۳۰ الی ۱۱:۰۰ قبل از ظهر
۰۱:۰۰الی ۰۴:۰۰ بعد از ظهر

ختم ثبت نام: چهارشنبه ۱۳ سنبله ۱۳۹۸
شرایط جذب: داشتن عضویت در انجمن ملی متخصصان تکنالوژی معلوماتی افغانستان (NITPAA)
برای ثبت نام فورم ذیل را خانه پری کنید. https://forms.gle/cxYPGYpb6RoB77rd6
آدرس دانشگاه سلام: چهارراهی گل سرخ، کلوله پشته، کابل، افغانستان.
برای معلومات بیشتر درباره دانشگاه سلام به ویبسایت این دانشگاه مراجعه نمایید. www.salam.edu.af

Shamsullah Shams

Close