ویبلاگ و بلاگ نویسی به زبان دری – بخش دوم

ویبلاگ و بلاگ نویسی به زبان دری – بخش دوم

ایجاد کردن یک ویبلاگ هرگز یک کار پیچیده و گران نیست. در واقع، انترنیت روزانه به صورت متداوم گواه ایجاد ویبلاگ های بیشتر و بیشتر است. اینطور به نظر میرسد که گویا هر فرد در این روز ها دارای یک ویبلاگ باشد.

سلام به همه شما! مقصد اصلی این پست ها مروج ساختن هنر بلاگ نویسی در افغانستان میباشد، پس جا دارد تا از تک تک شما هان که با اشتراک گذاشتن پست قبلی در سایر ویب سایت های اجتماعی خویش  در این مقصد مارا یاری کردید، باید اظهار سپاس نمود. و جا دارد که یک سپاس ویژه از محترم سید زازی و گروپ نیتپا کرد، که شرایط به نشر رساندن این پست ها را از طریق ویب سایت nitpaa.org.af  برایم مهیا ساختند.

"در پست بعدی با استفاده از یک اکاونت گوگل یک ویبلاگ در blogger  و یک ویبلاگ کاملا جدید در ٌWordPress  خواهیم ایجاد کرد"

بلی! درست فهمیدید، این همان وعده است که در اختتامیه پست قبلی همراه شما کرده بودم، و حالا به او عمل خواهیم کرد.

اما قبل از اینکه به کار عملی خود بپردازیم توجه شما را  به تشریح مختصر بعضی از اصطلاحات و موضوعات  دیگر که نیز مربوط به ویبلاگ نویسی میشود معطوف میدارم. از آنعده دوست های که تازه با ما پویستند، تقاضا میکنم تا به پست قبلی ما که تحت عنوان " ویبلاگ و بلاگ نویسی به زبان دری – بخش اول " به نشر رسیده بود، سر بزنند تا با اصطلاحات عمومی ویبلاگ و بلاگ نویسی آشنایی پیدا بکنند.

محتوای ویبلاگ

محتوای ویبلاگ که عموما نیچ "niech"  می نامندش، از جمله مهمترین بخش عملی شما در این راستا خواهد بود. شما هرگز نخواهید خواست که در مورد هر چه بنویسید، که حتی پست قبلی شما همراه با پست بعدی تان ارتباط نداشته باشد.

هر پست و نوشته شما باید توجه بیننده را به خود جلب کند. انتخاب یک موضوع که به او زیاد آشنایی داشته باشید، رشته شما باشد و یا علاقمندش باشید، آسانترین راه برای ایجاد یک محتوای  که بیشترین توجه را برای خود جلب کند میباشد.

ساده ترین مثال برای محتوی، مد نظر گرفتن یک ویبلاگ خبری بوده میتواند که در بر گیرنده موضوعات فرعی مانند اخبار ورزشی، اخبار سیاسی، اخبار فرهنگی ...... میباشد.

اگر شما با محتوای ویبلاگ خود علاقمند نباشید و  یا معلومات کافی در موردش نداشته باشد، پس شما اصلا خودتان یک شانس هم برای پیشرفت ویبلاگ خود نگذاشتید.

قالب ویبلاگ

قالب و یا همان Template  یک ویبلاگ جهت زیبایی ظاهری وعینی  و برای بهبود بخشیدن و آسانتر ساختن قابلیت استفاده یک ویبلاگ طراحی میشود.

اگر چه بسیاری از ارائیه کنندگان سروس های ویبلاگ نویسی مانند blogger  و wordpress  ، گزینه های مختلف از قالب های قشنگ و رنگارنگ را برای نویسندگان خود جهت استفاده در ویبلاگشان پیشنهاد میکنند، ولی شما مقید به استفاده تنها همان گزینه ها نیستید. شما میتوانید که به ویب سایت های دیگری که گزینه های قشنگتر برای شما پیشنهاد کرده میتوانند رجوع کنید و یک قالب قشنگتر و مورد نظر خود را از انجا انتخاب کنید.

استراتیژی برای مضامین ویبلاگ

باید یک استراتیژی قوی برای نشرات خود داشته باشید، پس برای انجام این کار در مورد سوالات ذیل خوب فکر کنید و کوشش کنید که در یک ورق جداگانه به پاسخ هایش بپردازید که اصلا خود یک استراتیژی برای شما ایجاد خواهد کرد.

1: نوعیت محتوای مضامین که شما تولید خواهید کرد چه خواهد بود ؟ (صوتی ، نوشتاری ، ویدیویی)

2: به چه نوع شما تولیدش میکنید ؟

3: بعد از چه مدت زمان مطلب جدید به نشر میرسانید ؟ (روزانه ، هفته وار ، ماهوار ، ربع وار.....)

4: چگونه خوانندگان جدید را از مطالب قدیمی (که قبلا به نشر رسیده باشند) آگاه خواهید کرد ؟

5: و چگونه مطالب خود را برای بدست آوردن مقصد اصلی خود ( شهرت ، اشتراک معلومات ، پول...) استفاده خواهید کرد.

پس در حقیقت در این مقطع زمان ذهن شما منحیث یک ژورنالیست باید کار کند.

ایجاد اکاونت در وردپرس WordPress

برای ایجاد یک اکاونت و یک ویبلاگ جدید در وردپرس، و سپس به نشر رساندن اولین مضمون ویبلاگ خود مراحل ذیل را دنبال کنید.

1: به ویب سایت www.wordpress.com  رفته و بالای create website  کلک کنید.

2: حال وقت انتخاب دومین هست. باید محتوای ویبلاگ را مد نظر گرفته دومین را انتخاب کنید. اگر دومین مد نظر شما قبلا گرفته شده باشد یک پیام همراه با علامه  (!)  به رنگ سرخ برای شما ظاهر میشود، که در آنصورت شما باید یک دومین دیگر باید حدس بزنید و سپس بالای Create your site and continue  کلک کنید. اینکه دومین چه هست و چه نوع دومین در اینجا ما انتخاب میکنیم به پست قبلی مراجع کنید.

3: بعدا برای شما یک فورم دیگر داده میشود که در آنجا شما باید ایمل خود را درج کنید، نام کاربری Username و پاسورد Password  برای خود انتخاب کرده آن را نیز درج کنید. و سپس بالای Next Step  کلک کنید.

4: اگر شما میخواهید که یک تاپ لیول دومین داشته باشید پس از این قسمت فارم میتوانید که یک دومین را انتخاب کنید ، اما برای این نوع دومین ها باید پول پرداخت ، مثل که قبلا گفته بودم برای ادامه دادن این کورس به هیج نوع پرداخت پول نیاز نیست. پس در اخیر صفحه بالای No Thanks  کلک کنید.

5: در این مرحله باید یک قالب و یا همان Template  و یا Theme  که بالایش بحث کرده بودیم انتخاب کنید. و سپس در اخیر صفحه بالای Next Step  کلک کنید.

6: در این مرحله بالای گزینه اول Select Free  کلک کنید.

7: برای استفاده از وردپرس و تکمیل کردن این پروسه باید ایمل خود را قانونی ساخت. پس به اکاونت ایمیل خود رفته و بالای لینک که از طرف wordpress.com  برای تان ارسال شده است کلک کنید.

8: تبریک باشد ! شما برای خود  در وردپرس یک اکاونت ایجاد کردید . و حال وقت این رسیده هست تا اولین مضمون خود را به نشر برسانید. جهت انجام این کار بالای Add  که به طرف راست صفحه تحت مینوی publish   و مقابل Blog posts  قرار دارد کلک کنید.

9: در قسمت Title  عنوان مضمون خود را بنویسید. و در قسمت پایانش خود مضمون را نوشته کرده بالای Publish  کلک کنید، و اولین مضمون شما به نشر میرسد.

حال شما میتوانید که سب دومین ویبلاگ خود را برا دوست هایتان خواه مسقیما و یا خواه از طریق ویب سایت های اجتماعی تان به اشتراک بگذارید. که اصلا خود آدرس ویبلاگ شما میباشد.

ایجاد اکاونت در بلاگر blogger.com

برای ایجاد یک اکاونت و یک ویبلاگ جدید در بلاگر، و سپس به نشر رساندن اولین مضمون ویبلاگ خود مراحل ذیل را دنبال کنید.

1: به ویب سایت www.blogger.com  رفته ایمیل و پاسورد اکاونت گوگل خود را نوشته کرده بالای  ,  Sign in ودر صفحه بعدی که ظاهر میشود بالای Continue to Blogger  کلک کنید.

2: در این مرحله بالای New Blog که در قسمت چپ صفحه قرار دارد کلک کنید، تا یک ویبلاگ جدید ایجاد کنیم.

3: مثل وردپرس، در قسمت Title  نام ویبلاگ خود نوشته کنید. در قسمت Address  یک سب دومین برای ویبلاگ خود انتخاب کنید و اگر دومین مدنظر گرفته شده قبلا ثبت شده باشد پس برای شما یک پیام داده میشود که در آن صورت باید یک سب دومین دیگر باید انتخاب کرد. از قسمت Template یک قالب برای ویبلاگ خود انتخاب کنید و سپس بالای Create blog! کلک کنید.

4: تبریک باشد ! شما اولین ویبلاگ خود را در بلاگر ایجاد کردید. و حال وقت این رسیده است که اولین مضمون خود را به نشر برسانید. برای نشر رساندن یک مضمون جدید بالای New post  که در قسمت چپ صفحه قرار دارد کلک کنید.

5: در قسمت Post title عنوان مضمون و در قسمت پایان باید متن مضمون را نوشته کرده بالای Publish  که به طرف بالا و به راست صفحه قرار دارد باید کلک کرد تا مضمون نوشته شده شما به نشر برسد.

خوب این هم طریقه ایجاد ویبلاگ در دو ویب سایت های بلاگ نویسی مشهور. اگر در سانحه ایجاد ویبلاگ ها با مشکل مواجه شدید پس در بخش کمنت سوالات خود را مطرح کنید کوشش نهایی خود را خواهم کرد تا به تمام سوال های شما پاسخ داد. تا به پست بعدی خوش و خرم و سر حال باشید و به بلاگ نویسی بپردازید.

Administrator

Related Articles

Close