بايد څنګه وکارول شي؟ ZWNJ

بايد څنګه وکارول شي؟ ZWNJ

بايد څنګه وکارول شي؟ ZWNJ

د پښتو کيبورډ چې کله په اول وار د افغانستان د مخابراتو وزارت د UNDP په مرسته سره رسمي کړ نو پښتوکمپیوټر یو څه مرکزي شو او د غټو شرکتونو لکه مایکروسافټ ، اېپل او لېنکس له خوا د افغانستان وزارت منلی کیبورډ د هغوی په پروګرامونو کې وکارول شو. په دغه کیبورډ (keyboard layout) جوړولو کی ما د مایکل اورسن او رووزبه پورنادر سره مرسته وکړه او کوښښ مو وکړ چې د کیبورډ د ډېرو مقاصدو د پاره وکارول شي هغه که کتاب ليکنه وي چې د نورو ژبو استعمال ورکې رازي لکه د پښتو يو دینی کتاب کی د عربي د قران‌شريف ایتونه او که د پښتو د نوره ژبو سره ګډ کتاب یا مقاله لیکنه.

نن زه خالي یو کلي غواړم چې په ګوته کم او هغه دی (ZWNJ (Zero Width Non Joiner. د دی ټکي معنا دا چې یوه داسی فاصله چې هغه وي خو ښکاري نه یا نه وي یا د ریاضي په يونټ کې هغه صفر وي. دا په مرکب لغتونو کې کارولی شو چې کله غواړو چې د لغت په منځ کې فاصله را نه شي او لغت هم (چې دوه برخی لري) یو بل سره وننخلي. د مثال په توګه خوشال خان، که فاصله ورنه کو نو داسی راځي خوشالخان او که ورکوو نو بيا يو نوم بیل بیل معلومېږي نو په داسی وخت کې مونږ بايد د ZWNJ نه کار واخلو چې زمونږ په کيبورډ د shift+b سره کارېږي.

نور مثالونه:

زده کوونکي------ زده‌کوونکي
شته والی ----- شته‌والی
بې پيلوټه الوتكې ---- بې‌پيلوټه الوتكې

د بي‌بي‌سي ویبپاڼه هم خپل نوم کې فاصله ورکوي چې کولای شي چې zwnj نه کار واخلي.

ZWNJ او ZWJ (بل وخت به په وغږېږو) کارولو سره د search indexing کې فرق نه غورځي مانا دا چې کله په ګوګل کې خوشال خان وکتل شي نو ګوګل به (پکاردی چې) ټول هغه پاڼې راوباسي چې پکې ZWNJ کارول شوی یا نه. د موزېلا په وېبپاڼه کې يو چا داسی ليکي

The SOFT HYPHEN (SHY) character, by comparison, does not disrupt the search operation. That is, a search for "hello" will match any instance of "hello", whether it is written with SHY or not. That is exactly how the search operation should behave be with regard to the ZWNJ and ZWJ.
reference : https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=647805

د پښتو کيبورډ په دغه وېبپاڼه کې پروت دی
http://www.evertype.com/standards/af/af-locales.pdf

bbc

 zwnj

Administrator

Close